​Sport je naší součástí

Podpora sportovců a propojení sportovní činnosti našich mladých žáků a žákyň se školními povinnostmi je zcela zásadní pro směr naší školy.

Vzdělání je nedílnou součástí dnešního života a základním požadavkem pro plnohodnotné začlenění se jedince do společnosti. V současnosti mnoho mladých sportovců, odsouvá vzdělání na vedlejší kolej s podporou svých rodičů. Doufají, že z nich budou profesionální sportovci a vzdělání neřeší.

Naším záměrem je zabránit tomu, že naši sportovci ať již úspěšní, či méně úspěšní, budou považovat vzdělání za něco nepotřebného. Nechceme podporovat mladé lidi, kteří nebudou chodit do školy, protože před sebou vidí pouze kariéru profesionálního sportovce. I těm, kterým se nakonec povede prosadit do profesionálního sportu a sportem se živit, vzdělání umožní po konci kariéry rozšířit možnosti sebeuplatnění se na trhu práce, nehledě na možnost nějakého zranění a poté obtížného uplatnění se v nesportovním životě.

Ing. David Klouček, DiS. – zástupce ředitele / mezinárodní rozhodčí
Mgr. Petr Procházka – ředitel školy

​Nabízíme studium dle ISP nebo IVP

ISP neboli individuální sportovní plán spočívá v navýšení absence v jednotlivých předmětech, individuálním přístupu všech učitelů, neomezeném uvolňování na tréninky, zápasy či soustředění za podmínek aktivního přístupu samotného žáka. Toto studium u nás využívá 95% sportovců.

IVP neboli indivuální vzdělávací plán nabízíme pokud je absence většího charakteru.  Studium vychází z celoroční samostatné přípravy sportovců a individuální domluvy termínů zkoušek  s vyučujícími. Toto studium u nás využívají profesionální sportovci nebo sportovci pobývající v zahraničí.

Cílem naší školy je tedy vychovávat vzdělané sportovce se širokými možnostmi směrem k trhu práce, kterým bude umožněno se po ukončení sportovní činnosti zapojit do běžného života v naší společnosti. Našim sportovcům poskytujeme kvalitní vzdělání a podporu ve sportovní kariéře.

​Jak skloubit učení a sport?

Naši studenti a absolventi vám o tom prozradí více.

Jan Patka – Atletika

Matyáš Krebner – Florbal
Matěj Chaluš – Fotbal

Tomáš Schwamberger – Hokej

Filip Mrůzek – Golf

Sport nás prostě baví a je součástí školního života. Pokud chcete studovat a zároveň se věnovat své sportovní aktivitě, není nic jednoduššího než využít některý náš den otevřených dveří a získat více informací o možnostech individuálního studijního plánu. Případně je možné domluvit si individuální schůzku pro maximum informací o skloubení studia a sportu na naší škole.

Lidé ve vedení naší školy jsou aktivní sportovci, jenž podporují sportovně talentovanou mládež a mají pochopení pro složité skloubení sportu a školy. Privilegiem je i naše dlouholetá zkušenost a jednotný cíl v podobě splnění maturitní zkoušky a rozvoji sportovních dovedností.