Přijímací řízení

Pro nástavbové studijní obory

Pro tyto nástavbové obory:

1. kolo přijímacího řízení do oborů bude vyhlášeno do 31. ledna 2023.

Termín podání přihlášky:
Do 1. března 2023
Termín jednotné přijímací zkoušky:
Řádné termíny: 13. - 14. 4. 2023, Náhradní termíny: 10. - 11. 5. 2023
Termín výsledků přijímacího řízení:
Bude zveřejněno do 3. května 2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Bude zveřejněno do 3. května 2023

Kritéria přijímacího řízení

viz. odkazy Přijímací řízení výše

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Bude zveřejněno

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů