První úspěch našich studentů ve výtvarné soutěži Start21art 2024

5. února 2024 | Aktuality, Art

Ve světě, kde každý okamžik přináší novou výzvu a každá výzva skýtá příležitost k tvorbě, se objevuje platforma, která mladým umělcům z Česka a Slovenska umožňuje nejen ukázat svůj talent, ale i aktivně přemýšlet o budoucnosti. Jmenuje se Start21art a je to výtvarná soutěž pro studenty středních škol s uměleckým zaměřením. Tento rok se soutěž nesla v duchu tématu “Budoucnost”, což studentům dalo možnost podívat se do zítřka skrze své umělecké videní.

Mezi stěnami střední školy ART ECON se zrodily krásné vizionářské příběhy, které přesahují hranice běžného vnímání. A příběh našeho studenta Alexa Poriazova ze 4.FG je toho jasným důkazem. Alex, inspirován žánry sci-fi a cyberpunk, vytvořil dílo Symbióza, které zobrazuje futuristické město plné technologie a kontrastů. Jeho kombinace digitálního kreslení a koláže dává život vizím, které nás nutí zamyslet se nad tím, co nás ve světě technologií a inovací čeká. Jeho účast v soutěži Start21art nejenže zaznamenala mnoho pozitivních ohlasů, ale Alexovo dílo bylo vybráno do finále soutěže. Je to důkazem nejen jeho talentu, ale i schopnosti představit budoucnost v novém světle.

Alex ale není jediným, kdo si zaslouží pochvalu. Naše studentka Kateřina Novotná ze 4.G., svou představivostí také ukázala, že umění má moc překročit hranice současnosti a nahlédnout do budoucích možností. Její obraz Motherboard, který kombinuje estetickou krásu a technologický pokrok, se stalo dalším svědectvím o potenciálu našich studentů tvarovat představy o budoucnosti.

Co dělá výtvarnou soutěž Start21 tak jedinečnou? Nejenže nabízí studentům platformu pro prezentaci jejich talentu, ale také jim poskytuje příležitost získat finanční odměny, publikaci a možnost aukce jejich děl. To vše přispívá k prestiži, kterou tato soutěž mezi mladými umělci má. Registrace a další informace o soutěži lze nalézt na stránkách start21art.eu.

Umění není jen způsobem vyjádření. Je to jazyk, kterým můžeme hovořit o budoucnosti, o našich nadějích, obavách a snách. Alex a Kateřina, spolu s dalšími talentovanými studenty, kteří se soutěže zúčastnili, ukázali, že mladá generace umělců je plná naděje a představivosti, schopná vytvářet díla, jež nás inspirovala, provokovala a donutila zamyslet se. V kontextu umění a jeho vlivu na společnost se často hovoří o tom, jak umění odráží dobu, ve které žijeme. Soutěž Start21art však přináší jinou perspektivu. Ukazuje, že umění může nejen odrážet současnost, ale také aktivně formovat naše představy o tom, co přijde. A příběhy jako ty od Alexe a Kateřiny jsou důkazem, že umění má moc nejen předvídat budoucnost, ale také ji inspirativně utvářet. Když tedy příště uvidíte dílo, které se snaží zachytit esenci budoucnosti, zastavte se a zamyslete se nad tím, co vám o této budoucnosti může povědět.

Umění je mostem mezi dnes a zítřkem, a soutěž Start21art je jedním z těch kroků, které nám pomáhají tento most překročit. V dnešní době plné nejistoty a rychlých změn je důležité pamatovat na to, že umění a kreativita jsou zásadními pilíři, na kterých může společnost stát a růst. A díky soutěži jako Start21art a talentovaným mladým umělcům, kteří se jí účastní, můžeme být optimističtí ohledně toho, co budoucnost přinese.

Budeme tedy našim studentům dál držet palce a věříme, že ve velké konkurenci soutěže si jejich díla najdou cestu na nejvyšší příčky.