Setkání rodičů v rámci projektu Výzva 54

8. června 2023 | Aktuality

Dne 7.6. 2023 se v rámci projektu Výzva 54 uskutečnilo setkání rodičů žáků s odlišným mateřským jazykem s odborníkem z neziskového sektoru. Paní Inga Kindlová, která pracuje jako interkulturní pracovník pro organizaci META o.p.s., nastínila možnosti, jak usnadnit žákům s OMJ studium na střední škole. Po přednášce následovala diskuze s mnoha podnětnými dotazy, z nichž mnohé mířily i na přítomné pedagogy školy.