Setkání EFEE v Madridu

3. dubna 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

3RD PEER LEARNING SEMINAR


Ing. Daniel Čapek, škola ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha (člen SSŠČMS)
European Federation of Education Employer (dále jen „EFEE“), evropské sdružení zaměstnavatelů
ve vzdělávání, ve spolupráci s European Trade Union Committee for Education (dále jen „ETUCE),
asociací odborových svazů pracovníků ve školství, uspořádalo již 3. setkání odborníků z praxe
k tématu udržitelnosti (European Social Partners in Education Promoting Enviromental Sustainability in School Learning, Teaching and Management), tentokrát ve španělském Madridu.

Členy EFEE jsou vedle asociací nezávislých a soukromých škol (např. Portugalsko, Řecko, Rumunsko,
Německo), některá ministerstva (např. Itálie, Belgie, Slovensko a další), zástupci municipalit
(např. Norsko, Švédsko), ale také např. asociace ředitelů středních škol (Chorvatsko).
ETUCE je sdružení nejen evropských odborových svazů zaměstnanců ve školství, vzdělávání, vědě,
výzkumu a kultuře. Sdružuje více jak 120 odborových svazů ze 50 zemí Evropy a okolních států jako
např. Ázerbájdžán, Arménie, Kyrgyzstán, a dalších 27 partnerských organizací.
Madridské celodenní „peer learning“ setkání k tématu udržitelnosti ve vzdělávání navazovalo
na předchozí dvě – seminář v polské Varšavě (19.-20.10.2022, zastoupení Jakubem Dvořákem)
a aktivitu v rámci projektu Innovation4Education v belgickém Ghentu (8.-9.11.2022).
Setkání řídili a moderovali Daniel Wisniewski (generální tajemník EFEE) a Susan Flocken (evropská
ředitelka ETUCE).

Po úvodních slovech moderátorů a zástupců španělských hostitelů (José María Coba z UGT Servicios
Públicos a Santiago García Gutiérrez z CECE) se na semináři prezentoval společný projekt EFEE-ETUCE
= European Social Partners in Education Promoting environmental sustainability in school learning,
teaching and management, tj. evropské sociální partnerství k podpoře udržitelnosti životního
prostředí prostřednictvím vzdělávání (prezentace od Samiry Bührer z EFEE a Ekateriny Efimenko
z ETUCE).

Dopolední blok semináře pokračoval prezentacemi předsedkyně výboru CULT Evropského
parlamentu (MEP Sabine Verheyen) a zástupkyně španělského Ministerstva školství.
Dále se hodnotily zjištění výzkumu sociálního dialogu o životním prostředí a jeho udržitelnosti
od irského Paddy Duggana a příklady dobré praxe od zástupců španělské základní školy Colegios Zola
Las Rozas a španělské zástupkyně organize Teachers for Future (Patricia Ibarra).
Odpoledne se seminář změnil na diskusní fórum kulatého stolu, kdy účastníci probírali se
španělskými sociálními partnery (UGT, CECE a FECCOO) a zástupci dalších španělských společenských
institucí (Ecoembes) podporu a spolupráci v oblastech výuky za účelem definování role vzdělávacích
institucí a celého školského systému jako jednoho ze základních kamenů udržitelnosti životního
prostředí. Potřeba definování dlouhodobých i krátkodobých cílů, jejich implementace a zvyšování
povědomí o potřebách změn osnov, dalších investic do výzkumu, budování znalostí, dovedností
a přístupu členů společnosti apod. Enviromentální výchova se musí začít propisovat do všech stupňů
vzdělávacího systému (výuka i management).

Výsledkem tohoto setkání bude zpracování průzkumu mezi zástupci EFEE/ETUCE a další výzkum
k ochraně naší planety. Mladí jsou v některých ohledech (především v přístupu k životnímu
prostředí) daleko před námi. Motta „Make the Difference“, „Call to Act“ a „Educate for
Action“ přichází právě od mladší generace a my musíme tuto globální výzvu reflektovat, a to právě
uznalým přístupem k sociálnímu dialogu o změnách klimatu. „Zero-Waste“, digitalizace a zadržování
a ohleduplné znovu-využívání vodních zdrojů jsou pár příklady dobré praxe.
Přínos podobných setkání vidím především ve zvýšení povědomí o aktuálním celosvětovém
problému a celoevropské diskusi a příspěvcích k jeho řešení. Vzdělávání jistě bude hrát v tomto
ohledu významnou roli. Je nyní na EFEE/ETUCE k tomuto zaujmout jasné a rozhodné stanovisko,
které bude prezentované Evropské Radě, Komisi a Parlamentu.

Enviromentální vzdělávání, ochrana přírody a sociální dialog je nutnou podmínkou k udržitelnosti
a ochraně životního prostředí. Je to jistě dlouhodobý projekt, ke kterému by však v brzké
budoucnosti měly jednotlivé evropské státy či EU samotná zaujmout jasné stanovisko a závazný cíl.
Příští setkání EFEE se uskuteční 16. května 2023 ve finských Helsinkách.