Výstava Paradise Lost

9. ledna 2023 | Aktuality, Život školy

V úterý, 13. 12. 2022 navštívili studenti 1. FG v rámci předmětu anglický jazyk komentovanou
výstavu amerického fotografa Johna Wehrheima s názvem Paradise Lost, která probíhala v
Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

Výstavě předcházel školní dvouhodinový projekt s prezentací jedné ze studentek a následnou prací
ve skupinách, kdy žáci dohledávali infromace k tématu Amerika 60. let – fenomén hnutí hippies.
Teprve poté jsme na výstavě vyslechli komentář kurátorky k jednotlivým fotografiím a získali tak
zprostředkovaně informace i od autora fotografií, který se zúčastnil pražské vernisáže.

Dle reakcí žáků se výstava líbila. Následovaly další aktivity – ve škole jsme zhlédli část dokumentu
Paradise Lost, který byl komunitě hippies na Havaji věnován. Žáci rovněž zpracovali v angličtině
příběhy jednotlivých členů komunity.