Vzdělávání v oblasti Finanční poradenství

17. dubna 2022 | Akce, Aktuality, Econ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ARTECON PRAHA SE ZAMĚŘUJE NA ROZVOJ A REALIZACI NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI FINANČNÍHO PORADENSTVÍ

Pro školní rok 2022/23 rozšířila Vyšší odborná škola ART ECON Praha své aktivity o speciální vzdělávací program, zaměřený na obor finančního poradenství. Program vznikl ve spolupráci s poradenskou společností ZFP je určen pro studenty, kteří již dosáhli středního vzdělání a úspěšně vykonali maturitní zkoušku. Jedná se o kombinovanou formu vzdělávání, která umožňuje skloubení pracovních povinností se studiem.

Pro zajištění co nejkvalitnějšího vzdělání v tomto oboru navázala Vyšší odborná škola ART ECON Praha spolupráci s European Finnancial Planning Association ČR (EFPA ČR, Evropská asociace finančního plánování), která je garantem pro získání prestižních certifikátů pro odborníky, působící v oblasti poradenství na finančních trzích.  Tyto certifikáty mají celoevropskou působnost a garantují odbornou způsobilost makléřů, investičních a finančních poradců, zprostředkovatelů a distributorů nejrůznějších forem pojištění.  Kromě sektorových zkoušek lze v rámci certifikace EFPA získat též certifikáty PFP (Poradce finančního plánování), EFA (European Finnacial Advisor) a EFP (European Finnacial Planner, nejvyšší možný evropský certifikát v oblasti finančního poradenství a plánování). Studenti oboru Finanční poradenství budou mít možnost v průběhu studia tyto certifikáty získat.

Prostřednictvím co nejkvalitnějšího vzdělávání v oboru finančního poradenství a plánování chtějí všechny zúčastněné organizace dosáhnout také další cíle, jako jsou například zavádění a podpora evropských kvalifikačních a etických standardů, prosazování etického kodexu a podpora rozvoje finanční gramotnosti v rámci školského vzdělávacího systému ČR.