Změřili jsme síly v Best-in-English 2023

1. prosince 2023 | Aktuality, Život školy

Dne 16. listopadu 2023 jsme se pod vedením paní učitelky angličtiny Moniky Watson zúčastnili prestižní mezinárodní soutěže studentů středních škol Best-in-English. Tato soutěž, která je otevřená pro studenty z celého světa, nabízí jedinečnou příležitost pro mladé lidi, kteří mají zájem se utkat ve svých anglických jazykových dovednostech.

Konkurence je veliká.

Loni se soutěže zúčastnilo 22 779 studentů z 704 škol z 34 zemí. Jenom v ČR to bylo 8968 studentů.
Ale i odměna je lákavá. Nejlepší studenti získají odměnou 2týdenní pobyt v Kanadě.

Letos již 8. ročník

Letos se soutěž uskutečnila již po osmé a opět probíhala online, což umožnilo našim studentům ověřit si své jazykové dovednosti bez nutnosti cestování. Soutěž byla organizována v angličtině na úrovni B1-C1 dle evropského referenčního rámce a zahrnovala testy z gramatiky, poslechu a čtení s porozuměním. Naši studenti byli rozděleni do dvou skupin, aby měli dostatek prostoru pro individuální řešení testů.

Pořadatelé

Soutěž Best-in-English pořádá společnost stejného jména ve spolupráci s agenturou Czech-us. Czech-us je organizace, která nabízí rozmanité kurzy angličtiny, přípravu na mezinárodní zkoušky a jazykové pobyty v zahraničí již více než 16 let. Agentura také nabízí možnost studia na vysokých školách ve Velké Británii, Dánsku a Nizozemsku.
Spolupořadatelem soutěže je také Institut pro rozvoj kompetencí, který se soustředí na rozvíjení strategického myšlení, uvažování a ambicí současných studentů a absolventů.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 30. listopadu a my všichni držíme našim studentům palce. Proto se již nyní těšíme na úspěchy našich studentů a věříme, že se jim podaří dosáhnout vynikajících výsledků.