Zpráva z adaptačního kurzu – proč noví prváci namočili své třídní?

16. září 2022 | Akce, Aktuality, Život školy

Abychom poskytli dostatečný prostor novým studentům seznámit se s jejich spolužáky, pravidelně ve spolupráci s agenturou Wenku absolvují tzv. adaptační kurz.

Zdálo se, že pár kroků lesem, kterým musela parta dojít od autobusů k ubytování, nebyla všem po chuti, ale všichni to zvládli a ubytovali se ve dřevěných srubech. Nabízenou stravu si všichni pochvalovali.

Studenti i učitelé za nejlepší aktivitu považují úkol, kdy studenti měli sestavit vor a suchou nohou převézt svého třídního přes řeku. Kolega Bárta (třídní učitel 1.A) skončil ve vodě celý, kolegyni Čermákové (1.FG) se podařilo namočit se jen trochu, jediný suchý na druhý břeh dorazil pan učitel Zborník (1.GM). Gratulujeme!

Vztahy se utužovaly třeba i u večerního opékání a zpívání u ohně.

Adaptačním kurzem ale zářijové výlety nekončí. Už v pondělí vyráží starší studenti na plenér.