Gymnázium

Studijní obor gymnázium je určen pro studenty, kteří chtějí dál rozvíjet svoje vzdělání a míří na vysokou školu. V Arteconu vytváříme prostor pro studenty, kteří chtějí víc než to. Stále rozšiřujeme nabídku volitelných předmětů, díky nimž se studenti gymnázia mohou naučit i základy předmětů z grafického designu, fotografie, ekonomie a marketingu. Výkonnostním sportovcům nabízíme cestu, jak skloubit studium s vrcholovým sportem díky programu Školní individuální přistup pro sportovce.

Od školního roku 2024/25 bude sídlit v nové pobočce školy u stanice metra Roztyly (Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov).

Garant oboru

Petr Procházka

Ředitel školy

Úvodní slovo garanta oboru

Gymnázium je tradiční volbou pro studenty, kteří se chtějí připravit na akademickou půdu vysokých škol. V ART ECON Praha však chápeme, že vzdělávání by mělo jít dál – mimo klasické předměty. Chceme, aby se studenti připravili na skutečnou budoucnost podle svých zájmů a schopností.
Uplatňujeme bohaté a dobré zkušenosti v práci s výkonnostními sportovci, kteří u nás mají možnost plnit si svoje sportovní sny, a zároveň získat kvalitní vzdělání a přípravu na studium na našich i zahraničních univerzitách. Školní individuální sportovní přístup je založen na úzké spolupráci školy se studentem a umožňuje tak studentům skloubit sportovní přípravu se studiem.

Gymnázium jako obor není v naší škole novinkou. Rozhodli jsme se navázat na historii gymnázia a obchodní akademie PB VOŠ v moderním stylu. Naším cílem je přinést studentům nejen pevné základy pro akademickou dráhu, ale také jim umožnit objevit a rozvíjet své talenty a zájmy v různých oblastech, a připravit se tak na budoucnost podle vlastních představ.

Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Čtyřleté gymnázium
Kód oboru / Název programu
79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
30.000,- Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Proč studovat na čtyřletém gymnáziu? Tento typ středního vzdělání nabízí studentům rozsáhlejší a hlubší poznání základů přírodních i společenských věd než střední odborné školy. Jeho hlavním cílem je připravit mladé lidi na vysokoškolské studium, poskytnout jim klíčové znalosti a dovednosti nutné pro jejich budoucí kariéru. Klademe důraz na rozvoj kritického myšlení, tvořivosti a samostatnosti, ale stejně tak podporujeme i týmovou spolupráci a schopnost spolupracovat s ostatními. Naši studenti mají navíc možnost využít bohaté zkušenosti školy ART ECON s odbornými předměty z oblasti ekonomie, marketingu, grafického designu a multimediální praxe. Ve volitelných předmětech nabízíme nejen studium dalších jazyků, ale i například finanční gramotnost.

Pro sportovce máme speciální nabídku Individuální sportovní přístup, která jim umožňuje skloubit vzdělání s vrcholovým tréninkem a závody.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Gymnázium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru
NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Gymnázium128.97 KB StáhnoutNáhled

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.