Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Human Art from Heart

20. listopadu 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Že Vám to nic neříká?

Jedná se o mezinárodní projekt programu Erasmus+, kterého se zúčastnili zástupci našich tříd 4.GS, 4.NG a 3.G. Projekt byl zaměřený na problematiku duševního zdraví a aspekty jeho projevu v umění. Sedm dní plných umění a emocí – to je Human Art from Heart!

První den se nesl ve znamení cestování. Jak už to tak u Erasmus+ projektů bývá, právě cesta hraje významnou roli. Umět se na místo dopravit je totiž také důležitou kompetencí, kterou je potřeba u mladých lidí rozvíjet. Cestou jsme poznali spoustu zajímavých budov, pro mnohé účastníky to byla první taková zkušenost. Slovy jedné studentky: „Na polské architektuře jsem si všimla, že budovy často nemají omítku.“ Ostatně, spousta památek třeba v Krakowě se vyznačuje právě typickým tvaroslovím založeným na lícovém neomítaném zdivu. Po určité době vám však tato odlišnost zevšední.

Na místo konání jsme dorazili v pozdním odpoledni. Byli jsme ohromeni měřítkem budovy, ve které se projekt odehrával – s názvem Centrum Kultury Wsi Polskiej. Toto centrum funguje jako místo konání spousty větších projektů. Pamatujeme si obří sál s atmosférickou lobby a klavírem, a útulné pokoje. Ten den proběhla ještě krátká informační schůzka a pak už nás čekala jen výborná teplá večeře a zasloužený spánek.

Druhý den oficiálně program začal v 9:30. Hráli jsme poznávací hry společně s účastníky z Itálie, Litvy, Bulharska, Polska a Slovenska. Participanti byli velmi přátelští, díky čemuž jsme navázali skvělé vztahy. Pomocí provázku jsme vytvořili síť, která propojovala všechny z nás. Například jsme hráli Human Bingo, kde jsme hledali společné charakteristiky. Další aktivity byly směřovány k zapamatování si jmen. Je to jedna z dobrých technik, kterou je možné aplikovat i u jiných společenských aktivit a to i ve školním prostředí. Na závěr dne bylo volno. Tato noc byla jedna z mála volných nocí, jelikož následující tři večery každé dva státy prezentovaly svou zemi a kulturu.

Třetí den byl o něco klidnější, protože aktivity byly zaměřeny více individuálně. Zpočátku nás organizátorka Kinga rozdělila do menších skupinek. Každá skupina měla za úkol popsat definice jednotlivých pojmů, například Self Image, Ideal Self, Self-esteem, Self Concept. I když si se tato slova podobají, v mnoha nuancích se definice liší. Poté došlo ke shrnutí všech pojmů prostřednictvím prezentace.

Diskutovali jsme o těchto klíčových slovech i z pohledu kulturních norem a rozdílů mezi státy. Odpoledne jsme přetavili tyto dovednosti do praktických děl ve formě obrazů formátu A3. Na základě otázky „How do I see myself“ jsme tvořili výtvarná díla. Kromě klasických malířských barev jsme mohli kombinovat i jiné techniky jako kresbu, pastel a jiné. Vznikla zajímavá díla, která zdobila naši společenskou místnost. Kromě hezké vzpomínky budou sloužit i jako inspirační zdroj. Na závěr dne jsme byli rozděleni do skupinek seskládaných z účastníků z různých zemí, a tam jsme podávali zpětnou vazbu k celému dni. Tyto reflexní aktivity se opakovali každý den pod vedením lídra skupiny. Tito lídři se poté sešli s organizátorem a sdělili názory skupiny. Proces je to velmi důležitý, protože poskytuje aktuální feedback, díky kterému je možné projekt dál zdokonalovat.

Na konci dne se konal první ze tří mezinárodních večerů, a to se státy Polskem a Litvou. Litevští participanti si pro nás připravili výpravné divadlo o vzniku hlavního města Vilnius. Polsko se prezentovalo tancem. Závěrem těchto aktivit jsme byli pohoštěni typickými národními pochutinami.

Čtvrtý den začal recenzí o slavné gymnastce Arianě Berlin. Byl to velmi inspirativní snímek založený na skutečné události. Jednalo se o dívku, která i přes svou paralýzu dosáhla svých gymnastických snů. Následovala reflexe, při které jsme rozebírali důležitost vnitřní motivace a odhodlání v umění. Po obědě jsme u emocí zůstali a projevili jsme je tancem. Ve dvojicích si účastníci vyzkoušeli různé taneční techniky. I když jsme byli velmi unaveni, tanec jsme si užili.

Abychom si odpočinuli od náročného programu, organizátor pro nás v pátém dni připravil aktivitu na odreagování, paint-ball. Odpoledne jsme se vrátili na místo a pomocí hudby jsme zkoumali emoční vliv zvuku v umělecké oblasti. Večer přišel náš čas. Spolu se Slováky jsme se dohodli na společném interkulturním večeru a udělali jsme československý kvíz a poté hru městečko Palermo. Tušili jste, že tato hra je české původu a památkou UNESCO? Také jsme představili naše a slovenské pochutiny, všem moc chutnali.

Šestý den byl ten předposlední. Začali jsme divadlem a končili vlastní společnou písní. Pro její tvorbu jsme byli rozděleni do tří týmů dle funkce na – tvorbu textu, hudbu pomocí alternativních nástrojů a klasické nástroje. Vznikla velmi poutavá cover verze známého hitu. Tento večer patřil Italům a Bulharům. Italové nám předvedli kulinářské umění. Připravili nám pravý pokrm těstoviny Carbonara dle tradiční receptury. Málokdo ví, že originální recept vůbec neobsahuje smetanu, nýbrž je založen na správném sofistikovaném postupu, je to svým způsobem umění. Bulharská skupina nám představila typické pokrmy a tradiční parfém lisovaný z okvětních lístků růže.

Sedmý den jsme se vrátili k sebereflexím, sami sobě jsme napsali dopis svému já za deset let. To nám pomohlo utříbit si myšlenky a ujasnit si vlastní sny a směřování do budoucna. Právě na tyto reflexe studenti během školního roku nemají moc času, uvítali tedy tuto možnost jak se na věci podívat jiným pohledem. V deníku jsme se rozepsali o tomto projektu, nejlepších a nejhorších vzpomínkách a potom jak si představujeme náš všední den. Pak pomalu ale jistě přišel čas loučení. Pomocí dvou aktivit jsme si sdělovali naše zážitky, zmínili jsme, co zde chceme nechat a s čím chceme odejít ve smyslu vzpomínek, pocitů a kompetencí. Poslední aktivitou bylo loučení mlčky jen s očním kontaktem – bylo to velmi emocionální!

Účastníci projektu si odnesli mnoho nových zkušeností, ale především i kompetencí, které se ve škole běžně nenaučí. Právě mezinárodní projekty jako tento hrají důležitou roli v osobním rozvoji a rozhodně je doporučujeme dále více zahrnout do školního vzdělávacího plánu.