Konzultace s Moravskou galerií

26. února 2024 | Akce, Aktuality, Život školy

Se studenty jsme vyjeli do Brna na konzultaci rozpracovaných výtvarných projektů do soutěže “Máš umělecké střevo?”, abychom na ně mohli pohlížet z další perspektivy. Díky konzultaci dvou lektorů
z Moravské galerie v Brně získali studenti zpětnou vazbu na svá díla, získaly řadu podnětných možností
k realizaci, vyzkoušeli si i prezentaci svých projektů a v neposlední řadě se dozvěděli více informací
o semifinálovém kole a jeho průběhu, kterého jim bylo doporučeno se zúčastnit osobně.

Druhou části exkurze byla komentovaná prohlídka v Domě umění města Brna pod záštitou Romany Horákové, která studenty uvedla do tematiky počátků videoartu ve světě. Studenti získali povědomí
o tvůrcích jako je Woody a Steina Vasulkovi nebo Gary Hill.