Kostýmní výtvarnictví s Mgr. Markétou Královou

8. března 2024 | Akce, Aktuality, Život školy

pro žákyně oboru NAV se uskutečnil workshop zaměřený na kostýmní výtvarnictví. Lektorka Mgr. Markéta Králová si připravila přednášku, ve které se zaměřila na rozbor náležitostí spojených s kostýmem, kostýmním výtvarnictvím, scénografií a tvorbou kulis. Součástí přednášky bylo vysvětlení pojmů jako mašinerie a vizuální klíč. Rozebrala s žáky také kompetence kostýmního výtvarníka a jeho součinnost s dalšími rolemi, jako je režisér, technik, osvětlovač a další. Věnovala se také funkčnosti a praktičnosti, kterou kostým vyžaduje, aby v něm herci bylo pohodlně a poté navázala atraktivním skupinovým workshopem, ve kterém si žáci mohli vyzkoušet návrhy na tvorbu divadelního kostýmu.