Máš umělecké střevo? (MUS)

25. května 2023 | Akce, Aktuality, Art, Život školy

(MUS) je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách.

Společným tématem pro 14. ročník přehlídky Máš umělecké střevo? bylo JÍDLO. Na první pohled se jídlo může jevit jako zcela všední. Ve skutečnosti jde ale o neustále aktuální téma, které nabízí řadu pohledů a možností, jak k němu přistoupit.

Na toto téma lze nahlížet i ze společenského, ekonomického, politického úhlu pohledu – a kriticky: nedostatek jídla a plýtvání jídlem (sociální rozdíly, environmentální dopady), nadměrná výroba jídla (následky v podobě nadváhy obyvatel), nerovnoměrná distribuce jídla po světě (každý 9. člověk na světě trpí hladem, čtvrtina lidské populace má ztížený přístup k potravinám versus fakt, že v Evropě je 22 milionů dětí, které trpí nadváhou, ve vyspělých zemích je až čtvrtina obyvatel obézní a potíže s nadváhou má až 53% evropské populace).

Do přehlídky se letos přihlásilo 100 projektů. Nás zastupovaly žákyně druhého a třetího ročníku učebního oboru – Aranžer. Sice nepoustoupily do užšího kola, ale i tak se jim práce moc povedla.

Posuďte sami.