Možnosti uplatnění na trhu práce

2. listopadu 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Přednášky na téma Možnosti uplatnění na trhu práce, se zúčastnili studenti třídy 3ES a 3.G. Obsahem přednášky byly příklady uplatnění se na trhu práce jak v ČR, tak i v zahraničí. Součástí přednášky byly i ukázky výběrového pohovoru.

Zaměstnankyně Úřadu práce studenty provedla celým úřadem a popsala jim pracovní náplň jednotlivých oddělení.