Uměleckohistorická olympiáda

23. října 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Dne 20. 10. 2023 se vybraná skupina studentů ze čtvrtého ročníku uměleckých oborů zúčastnila Olympiády z dějin umění. Olympiádu pořádala UPOL, jako příležitost k seznámení se s prostředím, kde po maturitě mohou případně pokračovat ve studiu.
Naši studenti si tak změřili síly s jinými středoškoláky v objemném šestnáctistránkovém testu kulturněhistorického přehledu. Otázky byly obtížné a test byl náročný, ale přesto naši studenti dosáhli hezkého bodového hodnocení. Máme radost, že si dodali odvahy a zapojili se do soutěže.
Za odměnu pak mohli absolvovat dvě různé prohlídky s odborným komentářem pracovníků fakulty.