Pevnost poznání

30. listopadu 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

V rámci kulturně vzdělávací akce třídy 1.E a 1NG navštívily Pevnost poznání, která se nachází v centru Olomouce. Především díky svému ojedinělému prostoru a aktuálnímu zaměření na neformální vzdělávání je Pevnost poznání inspirativním prostředím. Prolíná se zde bohatá minulost s dynamickou současností a Pevnost tak oplývá potenciálem bavit. 

Následně jsme se přesunuli na Horní a Dolní náměstí Olomouce, kde probíhali vánoční trhy. Díky vycházkové trase jsme mohli obdivovat jedinečné olomoucké památky (kašny, barokní sloupy, architekturu), vychutnat si neopakovatelnou atmosféru adventních trhů a pokochat se pohledem na historické jádro z několika vyhlídek.

Propojili jsme neformální vzdělávání, které nabídla Pevnost poznání, s kulturou, kterou připravilo město Olomouc a moc jsme si to užili.