Pobočka ČNB Brno

19. dubna 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

V pondělí 17.4.2023 navštívili žáci třídy 2. ES, 3. GS a 4. GS-S pobočku České Národní banky v Brně. Komentovanou prohlídku zahájila průvodkyně zajímavostmi týkající se architektury budovy, její historie a stavby, přičemž žáky nejvíce nadchla pozdně historická místnost s vitrážovým oknem. Prohlídka dále pokračovala do zasedací místnosti, kde byl žákům promítnut krátký film týkající se vývoje mincí a bankovek a historie ČNB. Následovala diskuze o aktuálních problémech, jako je výše inflace a úrokových sazeb a kroků ČNB k řešení této situace. Studenty však nejvíce zaujala problematika padělání a pozměňování bankovek. Někteří studenti zde využili své stávající znalosti z předmětu právo a aktivně se zapojovali do debaty. Závěrem prohlídky měli studenti možnost prohlédnout si expozici ČNB o vývoji měny, výrobě bankovek a mincí, ale i o dalších artefaktech důležitých pro existenci této instituce. Studenti exkurzi hodnotili velmi pozitivně, celý den se odehrával v přátelské atmosféře. Informace získané v rámci této exkurze využijí studenti v mnoha předmětech napříč obory.