Příběh daňového poplatníka

25. dubna 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Obsahem přednášky Příběh daňového poplatníka, která se uskutečnila na Finančním úřadě Prostějov, byly teoretické i praktické poznatky z oblastí daní. Na příkladu „Příběh daňového poplatníka“ přednášející vysvětlil, na které otázky si musí každý poplatník odpovědět.

  1. Z jakých zdrojů bude mít poplatník příjmy pro život?
  2. Jak si pořídí majetek?
  3. Kdo se mu bude starat o daně?
  4. Kde najde potřebné informace?
  5. Má daňové povinnosti?
  6. Má registrační povinnosti?
  7. Má povinnost podat daňové přiznání?
  8. Má povinnost daň zaplatit?
  9. Měl by mít nějakou evidenci či doklady?

Kromě toho byli žáci seznámeni s daňovými riziky a daňovými pochybeními z nedbalosti, z podcenění daní nebo z úmyslných daňových úniků.