Přijímací řízení do uměleckých oborů zahájeno

31. října 2023 | Aktuality, Art

Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení pro umělecké obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
pro školní rok 2024/2025.

Jedná se o obory s talentovou přijímací zkouškou Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií a Herní grafika. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky. Státní přijímací zkoušky se na tyto obory nevztahují.

Více informací a přihlášky ke studiu naleznete na stránce Přijímací řízení pro obory ART.

Termín pro podání přihlášek je 30. listopadu 2023.