Trestný čin se sazbou až 5 let během přestávky ve škole?

8. února 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Z oddělení prevence Policie ČR přijela za studenty 1. ročníků por. Bc. Zuzana Slabá s přednáškou týkající se trestní odpovědnosti, morálky a prevence před návykovými látkami.

Se studenty hovořila na téma trestní odpovědnosti mládeže, vysvětlila rozdíl mezi trestným činem a přestupkem na praktických příkladech, aby člověk věděl, co skutečně riskuje, a že i o přestávce se dá spáchat trestný čin se sazbou až 5 let. Dalšími tématy bylo odpovědné chování v dopravě, na internetu, na sociálních sítích a problematika návykových látek.

Následovala praktická beseda s pedagogy ohledně prevence před riziky přechovávání, distribuce a užívání návykových látek mladistvými.