Typografický workshop na Střední škole polygrafické, Olomouc

13. dubna 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

V druhé polovině března jsme se studenty v rámci předmětu typografie zavítali na Střední školu Polygrafickou v Olomouci, která nám umožnila nahlédnout do dílny knižní vazby i pod pokličku ofsetového tisku včetně předtiskové přípravy.

Vzhledem k typu programu se studenti rozdělili do dvou skupin, aby se mohli plně věnovat celému programu. První část programu byla zaměřena na workshop ruční vazby V1 a japonské šité vazby. Studenti si vyzkoušeli falcování listů pomocí knihařské kosti, bigování obálky na stroji, který vytvořil na obálce zlom, sešití hřbetu a poté oříznutí všech stran pomocí řezacího stroje.

Ruční japonská šitá vazba byla zaměřena na dovednost ručního šití s využitím opětovného bigování obalu. Studenti si z workshopu s Mgr. Rostislavem Pospíšilem odnesli dva knižní bloky. Druhá část programu byla zaměřena na ofsetový tisk včetně popisu technologie, ruční sazbu textu, sítotisk i předtiskovou přípravu díky Bc. Michalu Dvořákovi a jeho výkladu.

Program byl zaměřen na získávání teoretických a praktických dovedností jak studentů tak i samotných vyučujících. Program celé akce byl zakončen prohlídkou školy s výkladem o její historii. Mnohokrát děkujeme za skvěle strávený čas, praktickou ukázku dovedností z oblasti typografie a budeme se těšit na příští workshop.