Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Typografický workshop na Střední škole polygrafické, Olomouc

13. dubna 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

V druhé polovině března jsme se studenty v rámci předmětu typografie zavítali na Střední školu Polygrafickou v Olomouci, která nám umožnila nahlédnout do dílny knižní vazby i pod pokličku ofsetového tisku včetně předtiskové přípravy.

Vzhledem k typu programu se studenti rozdělili do dvou skupin, aby se mohli plně věnovat celému programu. První část programu byla zaměřena na workshop ruční vazby V1 a japonské šité vazby. Studenti si vyzkoušeli falcování listů pomocí knihařské kosti, bigování obálky na stroji, který vytvořil na obálce zlom, sešití hřbetu a poté oříznutí všech stran pomocí řezacího stroje.

Ruční japonská šitá vazba byla zaměřena na dovednost ručního šití s využitím opětovného bigování obalu. Studenti si z workshopu s Mgr. Rostislavem Pospíšilem odnesli dva knižní bloky. Druhá část programu byla zaměřena na ofsetový tisk včetně popisu technologie, ruční sazbu textu, sítotisk i předtiskovou přípravu díky Bc. Michalu Dvořákovi a jeho výkladu.

Program byl zaměřen na získávání teoretických a praktických dovedností jak studentů tak i samotných vyučujících. Program celé akce byl zakončen prohlídkou školy s výkladem o její historii. Mnohokrát děkujeme za skvěle strávený čas, praktickou ukázku dovedností z oblasti typografie a budeme se těšit na příští workshop.