Velký úspěch našich studentů Elišky Schusterové, Patricie Hassa, Jana Indráka, Julia Engelhardta, Jáchyma Tučka, Lucie Kozákové a Terezy Střelákové

9. června 2023 | Akce, Aktuality, Úspěchy, Život školy

Sto sedmnáct přihlášek s projekty a soubory digitálních prací, téměř pět set zúčastněných autorů a autorek z celé České republiky i Slovenska, tři tvůrčí workshopy digitální tvorby, open studio, performance digitálních projekcí a hudebních produkcí, DJ party i virtuální výstava. To vše nabídla přehlídka digitální tvorby dětí a mládeže. V Uměleckém centru UP ji s mottem „Be_on the screen and stay creative!“ uspořádala katedra výtvarné výchovy PdF UP.

Ve Filmovém sále UC UP převzali ocenění jednotlivci i kolektivy. Několik cen si odnesly děti, které soutěžily v kategorii do šesti let, své vítěze měli i soutěžící ve věkové kategorii od sedmi do dvanácti let, také v kategorii, v níž soutěžila mládež ve věku od třinácti do sedmnácti let i v kategorii soutěžících od osmnácti do šestadvaceti let. Cenu veřejnosti pak na celé čáře vyhrála Eliška Schusterová, studentka třetího ročníku prostějovské střední školy ART ECON, a to za soubor fotografií s názvem Moje místo. V online hlasování ji podpořilo téměř šest set lidí.

„Mám velkou radost a poděkovat bych chtěla především své mámě a svému učiteli. Máma mě k fotografii přivedla, pan učitel Jiří Dosoudil mě podpořil v tom, abych snímky do soutěže poslala,“ uvedla Eliška Schusterová. Její černobílé fotografie, které doposud nikde jinde neprezentovala, ilustrují situace, místa a osoby, které v jejím životě zanechaly důležitou stopu.

„Odmala tíhnu spíš k dokumentární fotografii. Snímky, jež jsem do soutěže poslala a které jsou součástí mé klauzurní práce, se věnují minulosti. Jsou v nich zaznamenány mé životní okamžiky, které mě formovaly.  Černobílá barva dokresluje atmosféru daného okamžiku a podtrhuje jeho minulost,“ dodala laureátka Ceny veřejnosti.

Dalšími, které ocenila odborná porota byli studenti Patricie Hassa ,Jan Indrák, Julius Engelhardt, Jáchym Tuček, Lucie Kozáková a Tereza Střeláková.