VÝSTAVA POKOJE 2022 – Přehlídka mladého umění

22. listopadu 2022 | Akce, Aktuality, Art

V úterý 15. listopadu se žáci třetího ročníku účastnili v Praze velice specifické akce s názvem
Přehlídka mladého umění Pokoje 2022. Zajímavostí této výstavy je mimo jiné to, že se každý rok koná na jiném místě a obsazuje všechna patra dané budovy. Letošní ročník je k vidění nedaleko Staroměstského náměstí v Paláci Hrzánů z Harasova v Celetné ulici.

Jaká je role umění? Jak umění reflektuje skutečnost v době krize či konfliktu? Mladá generace, její postavení na umělecké scéně a možnosti intervencí… To jsou jen některé z otázek, které si tvůrci této výstavy kladou. Přemýšlí o nich však také i návštěvník této výstavy – svou jasnou surovostí jej totiž silně vtáhne do děje, i kdyby nechtěl. Společným tématem pro všechny mladé tvůrce se staly „Okraje“. Tento zastřešující rámec mohl každý pojmout po svém. K vidění je celkem 35 mini výstav – jakýchsi pokojíků, každý reprezentovaný jedním ateliérem dané umělecké vysoké školy jak z České republiky, tak Slovenska, Maďarska, Polska a Německa.

A proč tedy Okraje? Okraje v tomto případě parafrázují skutečnosti lidí odsunutých na okraj společnosti, obavy mladé generace z budoucnosti a především aktuální sílící krajně eskalující tendence ve společnosti. Rezonují zde témata jako vymezení vůči nenávisti, xenofobii, snaha vzdorovat, ale i empatie. Vystavovatelé v konceptu každého z Pokojů počítají se zapojením diváka, ať už například u Pokoje studentek z Maďarské univerzity výtvarného umění, kde může návštěvník hýbat s volně umístěnými fotografie a jinými předměty, nebo u výstavy Ateliéru skla Fakulty umění a architektury v Liberci. Kromě výrazně konceptuálních expozic jsou k vidění i práce více řemeslné, těž i zajímavá sochařská instalace od studentů Ateliéru sochařství FAVU v Brně.

Výstava na žácích zanechala hluboký dojem, našli zde spoustu nových pohledů na uměleckou tvorbu, které mohou aplikovat nejen mezipředmětově, nýbrž i zcela konkrétně v předmětech jako jsou Nová média, Grafický design, Výtvarná příprava nebo Realizace autorské tvorby. Kromě toho byla výstava vítaným vhledem do fungování uměleckých vysokých škol, čehož mohli studenti využít k utříbení si jasnější představy o dalším směřování po studiu na střední škole.