Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 21.5.2024

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 21.5.2024

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 21.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu máme navýšené kapacity, zkus to ve 2. kole!

Kdy nás můžete navštívit?

Pokračuje rekonstrukce nové pobočky na Roztylech. Sledujte náš Instagram a web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Výtvarný plenér Velehrad 2023

2. října 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Proces, cesta, pouť… i tak by se dal popsat význam slova plenér. Podobně jak v dávných dobách zavítali Cyril s Metodějem na Velkou Moravu a navštívili Velehrad, tak i žáci třetího ročníku se vydali na tuto pouť – cestu za poznání fenoménu výtvarné tvorby v celé jeho šíři. Cesty umění bývají klikaté a často velkou výzvu, tak i my jsme se na místo vydali pěšky ze Starého města u Uherského Hradiště. Jak se před námi postupně krajina otevírala, tak se otevíraly možnosti výtvarné tvorby, fotografové toho hned využili k zachycení nezapomenutelných okamžiků během samotné trasy.

První den byl věnován logistice, ubytovávání a prvním krůčkům naší tvorby. Žáci se rozdělili na tři paralelní  skupiny po zhruba 10 – 12. Takto vytvořené skupiny si pak v průběhu dalších dnů prošly celým procesem od lekcí kresby jako takové, přes skicu, malbu, fotografii až po akční umění.

Velehrad je úžasné místo plné zajímavostí k zachycení na papír. Především samotná bazilika se stala jakýmsi výchozím bodem kresebných workshopů. Její monumentálnost však dala žákům dost zabrat. Pro mnohé to bylo poprvé, kdy kreslily v exteriéru tak velkorysou stavbu. Hlavním úkolem bylo správné zachycení perspektivy i přesto, že často úběžníky byly velmi vzdálené. Ano, co se však na začátku zdá být vzdálené, se časem při naší cestě začne stávat známým, podobně jak dovednosti žáků, které se s dalšími workshopy rozvíjely. Důležitou úlohou plenéru je totiž umění zachytit realitu za co nejkratší čas skicou natolik autentickou i úspornou zároveň. Přesně, naučit se být v kresbě nejen velkorysý, ale též vycítit nuance, kdy jít cestou rychlé autorské skici nebo propracovaného detailu. Kromě kresby architektury si žáci právě zkusili různé detaily, přírodu a jiné i pomocí akvarelu. Ostatně prostředí nedalekých rybníčků k tomu přímo vybízelo, v některých případech byla technika akva–relu pojata opravdu vážně, když nejeden výkres byl větrem odnesen do vody.

I to se ovšem stává, umění často bývá pomíjivé. Právě ona trvalost versus dočasnost byla načrtnuta ve workshopech akčního umění. Žáci si tak vyzkoušeli i cestou experimentu a určitý mezioborový přesah, došlo k interakci s publikem ve formě místních obyvatel.

Večer druhého dne byl též věnován teambuildingu a hrám, ale mnozí žáci byli unavení z celého dne intenzivní tvorby, tak šli spát. Příští den byl už odjezdový, avšak i tak dost aktivní. Věnovali jsme se kresbě architektonického detailu a sochy.

Na konci plenéru byl poznat výrazný pokrok v kresebném projevu studentů. Načrtnutá cesta přešla do pomyslného cíle. Co je ovšem cílem ve výtvarném umění? Nebo to je právě ona cesta, která je cílem? Každopádně věříme, že se všem studentům plenér líbil a došlo k výraznému pokroku v jejich tvorbě.