Maturitní ples 2023 Prostějov

23. ledna 2023 | Akce, Aktuality, Maturanti, Život školy

V sobotu 21. ledna 2023 se naše škola vrátila k tradici pořádání maturitního plesu. Po několikaleté pauze prožili žáci končících ročníků opět svůj maturitní ples, který se konal v prostorách Národního domu.

Slavností šerpování proběhlo na pódiu Městského divadla. Po té se všichni přítomní přesunuli do spolkových částí Národního domu, kde žáci společně se svými rodiči, učiteli a přáteli pořádně oslavili vstup mezi maturanty. Těší nás, že mezi návštěvníky jsme viděli i mnohé naše absolventy.

Maturantům nezbývá než popřát hodně štěstí a úspěchů ve studiu.