Maturitní ples 2024 Prostějov

Maturitní ples 2024 Prostějov

V sobotu 20. ledna 2024 naše škola pořádala maturitní ples. Ples se konal v prostorách Národního domu. Slavností šerpování proběhlo na pódiu Městského divadla. Po té se všichni přítomní přesunuli do spolkových částí Národního domu, kde žáci společně se svými rodiči,...
Maturitní ples 2023 Prostějov

Maturitní ples 2023 Prostějov

V sobotu 21. ledna 2023 se naše škola vrátila k tradici pořádání maturitního plesu. Po několikaleté pauze prožili žáci končících ročníků opět svůj maturitní ples, který se konal v prostorách Národního domu. Slavností šerpování proběhlo na pódiu Městského divadla. Po...
Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Dne 6. 6. 2022 se uskutečnilo slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Tato slavnostní akce probíhala ve slavnostním sále Staroměstské radnice. Celkem 37 vysvědčení z toho 8 vyznamenání předávala společně s ředitelem školy Mgr. Petrem Procházkou i jednatelka školy...
Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

V letošním školním roce maturovala 1 třída oboru Obchodní akademie a 2 třídy oboru Grafický design. Ve 2 týdnech se žáci potili na potítku a snažili se přesvědčit komisi o svých znalostech, které získali za 4 roky svého studia na škole.Nakonec úspěšně odmaturovalo 37...