Finanční poradenství

Finanční poradenství

Studenti Finanční poradenství jsou systematicky připravováni k výkonu profese v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti a také pro jejich možné zahájení vlastního...
Personální řízení

Personální řízení

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.
Propagace

Propagace

Obsah studia je koncipován pro absolventy oboru Aranžér, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na propagační a grafickou tvorbu.
Podnikání

Podnikání

Obsah studia je koncipován pro všechny absolventy z různých oborů středního vzdělání s výučním listem, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na ekonomickou sféru.
Státní služba a správní řízení

Státní služba a správní řízení

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí státní služby a správního řízení, které jsou požadovány při výběrových řízeních na pracovníky státní správy a úředních orgánů.