Finanční poradenství

Finanční poradenství

Studenti Finanční poradenství jsou systematicky připravováni k výkonu profese v podnikatelských subjektech na úrovni nižšího a středního stupně řízení v ekonomické oblasti a také pro jejich možné zahájení vlastního...
Personální řízení

Personální řízení

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.
Multimediální tvorba v propagaci

Multimediální tvorba v propagaci

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních...