Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Dva naši studenti zvoleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

17. října 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Dva studenti ze třídy 1.S – David Zbořil a Tadeáš Smolka,  byli zvoleni do Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

Jedním z práv mladých lidí je podle Úmluvy OSN o právech dítěte z 20. listopadu 1989 spoluúčast na rozhodování, tedy participace.

Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) vzniklo v roce 2003 jako poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jeho cílem je mimo jiné vytvářet prostor pro diskuzi dětí a mládeže z Olomouckého kraje s představiteli samosprávy Olomouckého kraje, prezentovat zájmy dětí  a mládeže v oblasti vzdělávání, životního prostředí, zdravotní a sociální péče, sportu,  kultury a využití volného času. Členy ZMOK jsou žáci středních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť se sídlem v Olomouckém kraji starší patnácti let, kteří uspějí v každoročně vyhlašovaných doplňovacích volbách a získají mandát člena ZMOK.

Patronem zastupitelstva je Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Na činnost zastupitelstva dohlíží Garant ZMOK jmenovaný Radou Olomouckého kraje. Garantem ZMOK je člen Rady Olomouckého kraje. Jednání ZMOK je veřejné a koná se dle potřeby přibližně jednou za měsíc.

Nejvyšším představitelem ZMOK je hejtman. Hejtman společně se dvěma náměstky hejtmana, tajemníkem a dalšími třemi členy tvoří sedmičlennou Radu ZMOK (RZMOK).

Členové ZMOK se mohou dle svých zájmů a zaměření členit do specializovaných pracovních výborů, například do mediálního výboru, výboru pro volnočasové aktivity, výboru pro kulturu apod. Výbory plní příslušné úkoly, které jsou jim uloženy zastupitelstvem, připravují projekty a akce, na kterých se ZMOK podílí v souladu se svým zaměřením na základě usnesení přijatých ZMOK na svém zasedání.