Ukliďme Česko

2. května 2023 | Akce, Aktuality, Život školy

Žáci naší školy se v rámci předmětu Ekologie zúčastnili akce Ukliďme Česko. V našem případě Ukliďme Hloučelu. Před zahájením akce byli žáci poučeni o bezpečnosti týkající se specifického druhu odpadu (injekční stříkačky, pyrotechnika, tlakové bomby), přičemž  již v prvních  minutách byla nalezena použitá injekční stříkačka, k čemuž byla přivolána Městská policie, která na místo dorazila v několika málo minutách. Všichni žáci byli vybaveni párem rukavic a po skupinách sbírali odpadky do velkých igelitových pytlů, skupiny se pohybovaly odděleně v různých částí této lokality. Žáky akce velmi bavila, byli překvapeni, kolik odpadků je všude kolem. Akce vedla k zamyšlení se nad aktuální problematikou odpadového hospodářství v ČR, ale i nad ochranou životního prostředí jako takového. 

Děkujeme městu Prostějov za spolupráci a materiální podporu.