Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

22. května 2015

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V rámci projektu, který podporuje a zkvalitňuje výuku na střeních školách („Šablony SŠ“), byla zakoupením ICT techniky posílena především výuka odborných předmětů.

Dvě nové učebny byly vybaveny projekční technikou, zakoupeny byly také další PC se specifickými grafickými programy a vznikla řada moderních prezentací a pracovních listů pro studenty, které doplňující výuku mnohých předmětů materiály využívající IC technologie.

Materiály byly zpracovány pro tyto výukové oblasti:

 • Dějiny výtvarné kultury
 • Výtvarná příprava
 • Dějiny umění
 • Anglický jazyk
 • Ekonomika podniku
 • Český jazyk a literatura
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Finanční gramotnost
 • Modelování oděvů
 • Oděvní technologie
 • Tiskové formy
 • Odborný výcvik Aranžér

Jsou k dispozici na vyžádání na adrese: artecon@artecon.cz

Akce pořádané v rámci projektu