Příběhy bezpráví

5. dubna 2015

Název projektu: Příběhy bezpráví

ART ECON – Střední škola, s.r.o. se každý rok aktivně zapojuje do programu společnosti Člověk v tísni. Program Jeden svět na školách využívá výrazného potenciálu dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků k oslovení mladých lidí.

Dokumentární filmy nepřinášejí pouze informace, ale především vzbuzují zájem o problematiku nedávné Československé historie z období komunismu, pomáhají získávat pozornost, vyvolávají otázky související s tématem a nutí k hledání odpovědí na ně. Každý rok v listopadu probíhá projekce a následně beseda s žáky ve třídách nebo s pozvaným hostem – pamětníkem na téma promítaného filmu.

Akce pořádané v rámci projektu