Projekt digitálně a interaktivně

1. října 2015

Název projektu: Projekt digitálně a interaktivně

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0030

Naše škola se stala úspěšným příjemcem dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 byl realizován pro 50 základních a středních škol Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Pro aktivity projektu byla z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.
Cílem projektu bylo zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce.

Akce pořádané v rámci projektu