UNIV3

4. dubna 2015

Název projektu: UNIV3

Projekt UNIV3  probíhá především jako podpora realizace rekvalifikačních kurzů, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky dané kvalifikace a mohou tak prokázané znalosti a dovednosti uplatnit při hledání nové pracovní pozice.

Uznávány jsou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu, při úspěšném složení následných zkoušek získávají osvědčení o určité dovednosti akreditované MŠMT.

Akce pořádané v rámci projektu