Digitální propast na ART ECON

23. prosince 2022

Název projektu: Prevence digitální propasti – pro znevýhodněné žáky

Projekt MŠMT s využitím Národního plánu obnovy

ART ECON – Střední škola v Prostějově získala finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého škola znevýhodněným žákům zapůjčuje IT vybavení.

Na nákup IT vybavení byla poskytnuta podpora ze zdrojů Evropské unie.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
  • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení (vzor zápůjčky) tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Podmínky, kritéria a účel jsou zveřejněny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí) a ve Výzvě (školy soukromé a církevní).
  • Určeno pro žáky k zapůjčení mobilních digitálních technologií (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:
    1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
    2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
    3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).