EVVO – Krása a kýč v díle přírody

3. dubna 2015

Název projektu: EVVO – Krása a kýč v díle přírody

Hlavním záměrem školního projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo přenesení teoretického vyučování do přírody a do praktických aktivit žáků, využití jejich osobního a uměleckého potenciálu, propojení vyučovaných odborných předmětů s předmětem Základy ekologie a v neposlední řadě obohacení žáků o nové poznatky o přírodě.

Celý projekt se svými jednotlivými aktivitami měl především za cíl vést žáky ke zodpovědnému přístupu v životě, k šetrnému zacházení s přírodou a uvědomování si jejího významu a nenahraditelnosti.

Akce pořádané v rámci projektu