Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

26. dubna 2021

Název projektu: IKAP OK II

Naše škola se účastní projektu s názvem Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji (projekt je též znám jako IKAP OK II). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Projekt navazuje na IKAP. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit z krajského akčního plánu, vytvoření 18 krajských Center kolegiální podpory (CKP), jejichž součástí budou krajské metodické kabinety (KMK).

Naše škola působí jako centrum kolegiální podpory CKP 13 – Designu, propagace a reklamy.

Ve školách, které se zapojily do projektu, je očekávaným výsledkem zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce.

Pedagogickým pracovníkům projekt umožní vyšší kvalitu výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace díky odbornému zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť.

Akce pořádané v rámci projektu